IcoFX 3.1.0

IcoFX 3.1.0

IcoFX – 1,5MB – Freeware –
ra khỏi 42 phiếu
4 Stars User Rating
IcoFX là một giải thưởng giành phần mềm miễn phí biểu tượng biên tập viên. Nó là một giải pháp All-in-one cho biểu tượng sáng tạo, khai thác và chỉnh sửa. Nó được thiết kế để làm việc với Windows XP và Windows Vista biểu tượng hỗ trợ minh bạch. Với một sự giàu có của các công cụ và hơn 40 hiệu ứng trong tầm tay bạn, there’ s hầu như không có giới hạn cho các biểu tượng bạn có thể tạo ra. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh yêu thích của bạn vào biểu tượng, hoặc biểu tượng thành hình ảnh. Với IcoFX, bạn có thể trích xuất các biểu tượng từ các tập tin khác, bao gồm các tập tin Windows Vista. Bạn có thể dễ dàng làm việc với nhiều file bằng cách sử dụng lô đầu chế biến các khả năng của IcoFX.

Tổng quan

IcoFX là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi IcoFX.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của IcoFX là 3.1.0, phát hành vào ngày 13/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.1.0, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

IcoFX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,5MB.

Người sử dụng của IcoFX đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho IcoFX!

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có IcoFX cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản